Autoverzekering startpagina
  Verzekeren
Klantenservice
 
  Autoverzekering punt com

Autoverzekering woordenboek - A

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Aanhangsel

Document waarin een wijziging in de oorspronkelijke verzekeringsovereenkomst wordt vastgelegd. Het aanhangsel is een aanvulling op het polisblad.

Aansprakelijkheid

Het voor schadevergoeding aangesproken kunnen worden voor de gevolgen van schade, onafhankelijk van de vraag of er sprake is van opzet of schuld.

All-risk verzekering (Cascoverzekering)

Het doel van een all-risk of ook wel casco autoverzekering is het vergoeden van schade aan je eigen auto. Welke schaden precies worden vergoed staat in de polis en hangt vooral af van het soort cascoverzekering.

Deze verzekering vergoedt de schade aan je auto die op de weg kan ontstaan, bijvoorbeeld door een botsing, doordat de auto omslaat of in een slip raakt. Ook wanneer dat gebeurt door eigen schuld. Ook schade aan je auto door ‘enig ander van buiten komend onheil’, zoals brand, blikseminslag, hagelschade, diefstal en storm, valt onder de dekking. Omdat deze verzekering bijna alle schaden vergoedt, staat die ook bekend als all-riskverzekering.

Let op
 • Bij schade aan de auto geldt meestal een eigen risico. Als je de schade laat herstellen door een bedrijf waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft, wordt dit eigen risico verminderd of zelfs helemaal niet toegepast.
 • Voor jongere rijders geldt soms een hoger eigen risico.
 • Heb je ruitschade en wordt die door middel van een hars injectiesysteem gerepareerd door een bedrijf waarmee de verzekeraar een overeenkomst heeft, dan wordt geen eigen risico in rekening gebracht.
 • Er bestaan vrij grote premieverschillen, maar ook verschillen in polisvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de ‘nieuwwaarderegeling’. Dankzij deze regeling krijg je, als je auto total loss is, niet de dagwaarde, maar de nieuwwaarde van de auto (die geldt op het moment van de schade) uitgekeerd. De termijnen die verzekeraars hanteren voor de toepassing van deze regeling verschillen. Vaak geldt de regeling niet voor duurdere auto’s en soms is de regeling alleen geldig voor de eerste eigenaar van een nieuw gekochte auto. Ook zijn er polissen waarin gedurende een bepaalde termijn de total losswaarde wordt berekend aan de hand van een vaste afschrijving. Vergelijk dus niet alleen de kosten van de verzekering, maar let ook op de voorwaarden.
 • De cascoverzekering is bedoeld voor ‘jonge’ auto’s; bijvoorbeeld voor auto’s die niet ouder zijn dan drie tot vijf jaar. Heb je door het aantal schadevrije jaren een hoge korting opgebouwd, waardoor je een relatief lage premie hoeft te betalen, dan kun je de verzekering wat langer aanhouden.
 • Premiekorting
  o Als je gedurende één of meer jaren geen schade claimt, krijg je korting op de premie. Die korting kan wel oplopen tot 80%. Na je oorspronkelijke inschaling op de zogenaamde bonus-malusladder, verdien je elk schadevrij jaar een extra ‘trede’. Als je een keer wel schade hebt, val je vier tot zes treden terug, tenzij de schade volledig op een schuldige derde wordt verhaald, of de schade het gevolg is van bijvoorbeeld brand of ruitbreuk.
  o Je kunt je met een bonusbeschermingsverzekering tegen het terugvallen op de bonus-malusladder verzekeren.
  o Een nieuwe verzekeraar houdt rekening met in het verleden opgebouwde schadevrije jaren als je die kunt aantonen met een originele royementsverklaring van je oude verzekeraar. Die verklaring mag niet ouder zijn dan één jaar.

Assurantiebelasting

Belasting van 7,5% die wordt betaald over de premie van een verzekeringen. Voor 1 maart 2008 bedroeg de assurantiebelasting 7%.

Autoverzekering

Het doel van een autoverzekering is het vergoeden van schade die met jouw auto (of ander motorrijtuig) aan jezelf of anderen is toegebracht. Als eigenaar van een motorrijtuig ben je wettelijk verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
Korte omschrijving
De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht iedereen die een motorrijtuig bezit, een WA verzekering af te sluiten. Deze wet regelt ook aan welke minimumeisen de verzekering moet voldoen. De verzekering dekt de schade die je met je motorrijtuig aan anderen veroorzaakt en standaard van kracht is in heel Europa. De schade lijdende partij heeft het recht rechtstreeks bij je verzekeraar voor de schade aan te kloppen.

De premie is onder meer afhankelijk van het soort motorrijtuig, het aantal kilometers dat je per jaar aflegt, het soort gebruik, de cataloguswaarde, maar vaak ook van de regio waarin je woont. Bij auto’s speelt bij de premieberekening ook het gewicht een rol, bij motoren de cilinderinhoud.

De schade die door een aanhangwagen/caravan aan een derde wordt toegebracht, is verzekerd op de WA-verzekering van de auto. Datzelfde geldt voor schade die ontstaat door afvallende lading.
Let op:
 • De wet beschouwt niet alleen een auto of motorfiets als ‘motorrijtuig’. Onder deze definitie (dus ook onder wettelijke verzekeringsplicht) vallen ‘alle voertuigen die met behulp van mechanische of elektrische kracht worden voortbewogen’. Dus ook bijvoorbeeld bromfietsen en brommobiels vallen hieronder
 • Wanneer je een ander in jouw auto laat rijden, is je WA-verzekering ook geldig als die ander met de auto schade aan een derde toebrengt. Maar pas op: de verzekering is niet geldig, wanneer de bestuurder geen geldig rijbewijs heeft (tenzij het niet langer dan één jaar is verlopen), of wanneer de bestuurder de rijbevoegdheid is ontzegd
 • De hiervoor genoemde uitsluiting en alle andere uitsluitingen (bijvoorbeeld wanbetaling en rijden onder invloed) gelden alleen tegenover de verzekerde en niet tegenover de schade lijdende partij. Met andere woorden: de verzekeraar zal de schade vergoeden en die vervolgens bij de verzekerde terughalen
 • Premiekorting: schadevrij rijden leidt via een bonus-malusstelsel tot no-claimkorting die bij personenauto’s kan oplopen tot 80%
 • Een nieuwe verzekeraar houdt rekening met in het verleden opgebouwde schadevrije jaren als je die kunt aantonen met een originele royementsverklaring van je oude verzekeraar. Die verklaring mag niet ouder zijn dan één jaar
 • Hoewel de minimum dekking wettelijk is voorgeschreven, bestaan er verschillen in zowel voorwaarden als premiehoogte. Het is daarom goed verschillende aanbiedingen met elkaar te vergelijken.

Kijk ook eens wat Wikipedia schrijft over autoverzekeringen!

Automobilistenhulpverzekering

De automobilistenhulpverzekering helpt wanneer de auto of de bestuurder in het buitenland uitvalt.
Wanneer helpt deze verzekering?
 • In geval van ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde kan hulp worden verleend voor vervoer, inclusief noodzakelijke (medische) begeleiding, naar Nederland, of worden medicijnen e.d. toegezonden.
 • Valt de bestuurder uit door een in de polis omschreven gebeurtenis en is er in het reisgezelschap geen vervanger aanwezig, dan wordt geholpen om de auto en de bagage terug te brengen naar Nederland.
 • Valt de auto uit door een ongeval, of omdat er iets defect raakt, dan wordt deze gesleept naar de dichtstbijzijnde garage. Is reparatie daar niet mogelijk, dan is eventueel terugbrengen naar Nederland mogelijk.
Let op
 • In de polis staat duidelijk welke kosten wel en niet worden vergoed. Soms schiet de verzekeraar de kosten voor, maar die moeten later worden terugbetaald.
 • Vaak vind je een soortgelijke dekking op je auto of reisverzekering. In dat geval is het niet nodig een aparte automobilistenhulpverzekering (soms ook ‘pechhulpverzekering’ genoemd) te sluiten.

autoverzekeringen Voorwaarden

Op deze site kunt u zelf premies berekenen. Hiervoor is een korting verwerkt in de premie. De premies zijn zeer concurrerend en de polisvoorwaarden zijn prima.

Alle voordeligste aanbiedingen in een overzicht

Wenst u advies bij het afsluiten van een verzekering? U kunt ons telefonisch bereiken, van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00, op telefoonnummer :

0318 - 66 66 66

Ook kunt u met ons in contact komen via het contactformulier.
 
 
           
 

Verzekeringstermen

Heeft u ook wel eens moeite met de vele verzekeringstermen? Kijk een in ons verzekeringswoordenboek voor een duidelijke uitleg. Lees verder

Overzicht

Rechtsbijstandverzekering

Gelukkig staat u er niet alleen voor als u een goede rechtsbijstand verzekering heeft afgesloten. Want dan bent u verzekerd van de allerbeste juridische hulp. Lees verder

Nieuwe autoverzekering

Bent u op zoek naar een nieuwe verzekering? Bij ons bent u aan het juiste adres. Wij vergelijken alle verzekeraars en bieden u de voordeligste premie aan met de hoogste no-claim korting tot wel 80%!

 

 
 
 
Copyright © All Rights Reserved. autoverzekering.com.nl is een initiatief van Buro Financieel Advies, Ede
 
   

 

Startpagina autoverzekering.com.nl Vergelijk en bereken uw voordeel! Klantenservice Over Ons Contactgegevens autoverzekering.com.nl Autoverzekering premie berekenen Autoverzekering berekenen Dekkingsoverzicht Voordelen autoverzekering Veelgestelde vragen Objectswijziging doorgeven Schade melden Contact met ons opnemen Veelgebruikte formulieren Klantenservice